Jenters utdanning i u-land

Utdanning, utvikling og arbeidsliv - Cultura Bank Jenters utdanning i u-land Man må ha Nepal i hjertet - Framtiden i våre henderDND til Rugaas: Ber om konkrete budsjettdisposisjoner - Digi.no Hvorfor jenter må rope - Sandra Victoria

Jenters utdanning i u-land
Sak nr. 3 - stortinget.no

Kan du en del fransk, finnes alle studier du kan ønske deg i dette landet. Kan du ikke Gjennom Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) kan du søke om å ta hele videregående på tre ulike skoler i Frankrike (Lyon, Bayeux eller Rouen). Dersom du . Utviklingen av U Multirank er støttet Europakommisjonen. 4. mai 2015 Å skaffe kvinner i u-land utdannelse er et av FNs hovedfokus for å oppnå to av tusenårsmålene for 2015. ”Sikre utdanning for alle” og ”Styrke kvinners stilling” bærer begge er et ønske FN hadde, at innen 2015 skal alle barn gå på skole, både jenter og gutter. Kvinners utdannelse har vært avgjørende for  warm up system Jenters utdanning i u-land VEILEDNING OPPGAVER KNYTTET TIL TUSENÅRSMÅLENE - PDFTemaheftet by Operasjon Dagsverk - issuu Practical, Arbeidsliv,sosialt avvik og kriminalitet - SVEXFAC03

Skal jeg bry meg? Kan jeg gjøre noe fra eller til? Operasjon Dagsverk for døra! - Nyheiter - VoldaVGS Jenters utdanning i u-land To tredjedeler av analfabetene og 60 prosent av de som ikke får skolegang er jenter /kvinner. Fra et samfunnsøkonomisk ståsted betraktes utdanning av jenter/kvinner som den mest effektive investering i fattige land. Utdanning reduserer mødre- og barnedødeligheten og bidrar til færre barnefødsler. Det fører til bedre helse Likestilling i Farsund - Farsund kommune Familien som ressurs eller hinder? Etterkommerkvinners deltagelse

Kjære støttespiller og sponsorer. Kenya - Tumaini Ressurskrise for tekniske skoler - Svein Lund w gratis chat for singles Jenters utdanning i u-land Hva er sosiologi? - Forebygging.noKIRKE-, UTDANNINGS- OG FORSKNINGSDEPARTEMENTET Kampen om de fattige - Utviklingsfondet

Utdanning for jenter - norad.no. Jenters utdanning i u-land

15. aug 2013 Utdanning bryter fattigdomssirkelen. Det gir folk kunnskaper for å holde seg friske, og å gi gode liv til sin familie. Å gå på skolen gjør det mulig for den enkelte å delta økonomisk, sosialt og politisk for å skape utvikling og en bedre fremtid for seg selv og landet sitt. Utdannede voksne har ofte mindre og  Geografi kapittel 7 og 8 Flashcards | QuizletKaia Storvik - Verdidebatt Jenters utdanning i u-land Nordlys - Disse vil ha TV-aksjonen 2014 FN sitt første og andre tusenårsmål | RØYSTA14Avisa Nordland - Har stanset kjønnsdelt svømmeundervisning på

7. sep 2017 Slik kan utdanning av jenter starte en positiv spiral og bidra til å føre hele familier ut av fattigdom. Land med mer likestilling og mindre kjønnsforskjeller i grunn- og videregående skole har større sannsynlighet for høyere økonomisk vekst. En utdannet kvinnelig befolkning øker et lands produktivitet og bidrar  Internasjonalt program 2016 - AUFEntreprenørskap i utdanning - Ungt Entreprenørskap Jenters utdanning i u-land 18. sep 2015 Kyllingfjær, spon og tørkede maiskolber – det må noen jenter bruke når de har mensen. Men hva med søppelberget hvis alle Jenter i mange land dropper ut av skolen når de når de når puberteten – mangelen på doer og skikkelig bind er antagelig én av grunnene. – En studie utført i Sør- Afrika viste at 99  Gender Segregation in the Labour Market - Institutt for Ahsan og Holstad er ålreite fyrer -rbnett.no - nyheter, sport, kultur og

8. mar 2010 1) Afghanistan Hver halvtime dør en kvinne i forbindelse med fødsel i Afghanistan. Vold mot kvinner er vanlig, ni av ti afghanske kvinner er blitt utsatt for vold av et familiemedlem. Det er stor motstand mot at jenter skal få utdanning. Skoler i landet opplever daglig angrep og selv om jenteskoler utgjør bare 19  FN's tusenårsmål - Aktive FredsreiserTidens Krav - 8. mars og verdens største sosiale urettferdighet? Jenters utdanning i u-land Psykiske plager blant ungdom: sosiale forskjeller og historien om de 8. mar 2016 HOLDNINGER MÅ ENDRES: Mange jenter i afrikanske land har ingen steder de kan gå og skifte bind, og holder seg hjemme fra skolen. Når vår regjering har satt et prisverdig fokus på jenter og utdanning i sin bistandspolitikk er det vår bønn på kvinnedagen at også mensen settes på dagsorden og ikke PRODUKTIVE EVNER VIKTIGERE ENN PISA? - LO

Utdanning i u-land nedprioritert - Utrop

Jenters utdanning i u-land

En ny sjanse i Addis - Dagen.noLes mer om FNs Tusenårsmål - Barnas Vel Jenters utdanning i u-land 17. okt 2017 Her fra Astrid Morken-skolen i Peshawar i Pakistan hvor afghanske jenter får utdanning fram til niende klasse. Astrid Morken var journalist og ble drept i Men målet om skolegang for alle jenter er langt fra oppnådd, og andelen jenter blant landets elever synker i deler av landet. Ifølge myndighetenes egne  Ringerikes Blad - Hjelper u-land - Ringblad.noVelkommen! - Naturfagsenteret

8. okt 2014 Færre land skal få bistand fra Norge. Regjeringen vil fase ut u-hjelpen til 32 land. Jenters utdanning. Regjeringen styrker bevilgningene til utdanning i fattige land med 550 millioner kroner sammenlignet med 2014. — Vi vil spesielt vektlegge jenters utdanning. Jenter med utdanning gifter seg senere, soroptima - Soroptimist Norway Jenters utdanning i u-land 15. okt 2010 Utdanning i u-land nedprioritert Etter at FNs tusensårsmål ble vedtatt, har det skjedd en storsatsing på grunnskoleutdanning i utviklingsland, og det har gitt gode resultater. Vi jobber generelt for å øke kvaliteten på utdanningstilbud og øke andel barn som tar utdanning, særlig jenter bør få tilgang. Multi-bi-bistand - bistandsWIKI1. mar 2014 Med utdanning skal de fattige «løfte seg selv ut av fattigdom». Tror vi. Men det er vanskelig å løfte seg selv etter håret.

Kvinner som jobber for kvinner - StjørdalsnyttUtdanning ← Det helsevitenskapelige fakultets blogg Jenters utdanning i u-land Helseministeriet i Afghanistan - Nasjonalt senter for e-helseforskning RAPPORT Hvem skal få? - Vista AnalyseUtdanning Nord

Kompetanse og utdanning - NHO

Likeverdig helsetjeneste - Om helsetjenester til - Legeforeningen 19. okt 2008 I mange u-land står kvinner for det aller meste av den daglige omsorgen for barn. Det blir deres kunnskaper som kan bidra mest til å bedre barns helse og redusere blant annet barnedødelighet. Derfor spiller utdanning for jenter og kvinner en nøkkelrolle for fattigdomsbekjempelse. Ungdomsskolen viktigHelse og omsorg - TV2 Torget Jenters utdanning i u-land Marokko – Wikipedia Frihetsaksjonen nærmer seg - Fri tankeUtrendy å være kvinnebonde? - Nationen – distriktenes næringsavis

Utviklingstrekk i friluftsliv Hvordan kan inntekt, utdanning og Rundt 70 millioner barn står uten et skoletilbud i verden i dag, men utdanning er ikke lenger prioritert i norsk bistandspolitikk. På begynnelsen av dette tiåret gikk Norge høyt ut og sa at utdanningen står helt sentralt i bistandspolitikken. Målet var at 15 prosent av norsk bistand skulle gå til utdanning innen 2015. Frem mot Skole og utdanning gir både barn og voksne verdifulle kunnskaper og ferdigheter. Samtidig får man et varig effektive redskapene. Derfor satser vi på utdanning som er tilpasset behovene i hvert enkelt land. . I Bangladesh har unge jenter nesten ingen muligheter til å bestemme over seg selv. Utdanningen "Shonglap"  Jenters utdanning i u-land Får penger for å studere teknologi » ITavisen Elektrisiteten i hverdagen – hvordan har denne teknologien - SintefKompetanse og utdanning - NHO

«Arrangert ekteskap er arrangert voldtekt» - Frieord Bærekraftsmålene er en felles arbeidsplan for verdens land for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. FNs bærekraftsmål består av 17 mål med 169 og fremme livslang læring”. Det er også viktig at gutter og jenter har lik tilgang til utdanning og at utdanningen er gratis. Vi skal her se Regjeringen vil kutte 40% fram mot 2030 - konsekvens elbil Jenters utdanning i u-land Telemarksavisa - Verdens største sosiale urettferdighet? - I Ta. Forskning om foreldrenes betydning for elevenes - Fug.noIngen lysbildetittel - Fylkesmannen.no

Feiret 20 år med master i flerkulturell og internasjonal utdanning

Guttenes problemer drukner i kvinnekampen - Åpent forum Klassekampen.no | Fortsatt «det annet kjønn»Jenter gravide uten reelle valg. Verdens befolkning 2013 - FN Jenters utdanning i u-land Årsmøte i NSP Aid U-landseminar Veldedighetskonsert Likestilling mellom kvinner og menn — Bahá'í-samfunnet i NorgeNorske energiprosjekter i Sør bør utfordre kjønnsroller | MadDam | Et

Sultkatastrofen = Overbefolkning – Human Rights Service Utdanning redder liv. Skole gir ikke bare barna beskyttelse, men også kunnskapene til å unngå fattigdom, holde seg friske og få håp for fremtiden. sårbare og utsatte barna utdanning i verden. I Norge tilbyr vi skoler opplegg for å styrke barns medvirkning, arbeid mot mobbing og øke kunnskapen om barn i andre land.Søk etter "teknologi" gav 193 treff - Avansert free dating apps australia 2015 Jenters utdanning i u-land Stavanger-jenter representerer Norge i EM Karate - Norges Malala Yousafzai - AllkunneRLE-nett: Filosofi og etikk - Verden og Norge: Økologi og natur

Jenters utdanning i u-land

Manndom: Slik vil imperialistisk bistand til utdannelse for jenter bety

Unge arbeidsledige jobbsøkere hjelpes - NAV, Staten - Absentia.no Samfunnsbloggen 1ST6 – Side 2 – Verden og ossJenter blir diskriminert på arbeidsmarkedet, selv om de tar universitetsutdannelse. I noen land er det fremdeles slik at det jobbes aktivt mot kvinners rettigheter, og det blir i enkelte tilfeller utøvet fysisk vold mot jenter som forsøker å dra nytte av sin rett til utdanning, eller til å gifte seg med hvem de vil. Jenter blir omskjært, med  Jenters utdanning i u-land Forskningsfunn - Norges forskningsråd Hvorfor er noen land fattige og andre rike? Hvilke utfordringer møter mennesker i det globale Sør? Hva er årsaker til globale miljøproblemer, og på hvilke måter takles de? Slike spørsmål omhandles i utviklingsstudiene. HiOAs utviklingsstudier er unikt med sin praksisbaserte pedagogikk. Studentene lærer om verden ved å Det er et veldig stort historisk spørsmål å svare på hvorfor det ofte har vært slik at kvinner og jenter har blitt sett på som svakere enn menn, opp igjennom historien og fram til i dag. Tanken om at kvinner er det svake kjønn henger sammen med både økonomi, kultur, utdanning, religion og maktstrukturer, og er ikke noe som 

21. jul 2016 Hun oppfordret alle land i verden til å legge til rette for at jenter får utdanning i fattige land. - Norge har et ansvar for å bidra. Vi mener det er på tide at vi øker bistanden til jenters utdanning. Bistand til utdanning har stått stille i åtte år, samtidig som det øvrige bistandsbudsjettet har økt kraftig, sier Per Kristian  Historie - Svalene - Norsk forening for utviklingsarbeidØstlands-Posten - Verdens største sosiale urettferdighet Jenters utdanning i u-land Mediaoppslag 2014 | Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 22. jan 2014 Tusenårsmålene har mobilisert ressurser globalt og gjort det mulig å bekjempe fattigdom i et større tempo enn noen gang tidligere. For eksempel har langt flere tilbud om grunnutdanning. I mange land er likevel muligheten til å gå på skole fortsatt dårlig – særlig for jenter. Regjeringen skal i 

Dette gjelder også gutter, men spesielt er det jenter som ikke får gå på skole. Utdanning er viktig for å lære om samfunnet og å lære om sine egne rettigheter, og det vil bidra til utjevning av ulikheter mellom kvinner og menn. I mange u-land er det kvinner som ikke får utdanning fordi de er sett på som mindre verdt eller fordi  He Named Me Malala - PlatekompanietMens norske barn møtte til et nytt skoleår mandag, får 57 millioner barn i fattige land ikke gå på skole. Over halvparten av verdens barn Den gode nyheten er ifølge Unicef at 90 prosent av verdens barn er innskrevet i grunnskolen, og at det nå er like mange jenter som gutter som får skolegang på grunnskolenivå. (NTB). 1  Jenters utdanning i u-land Pensum/læringskrav - PED1420 - - Universitetet i Oslo Når en jente nektes utdanning, mister hun muligheten til å bestemme over sin egen fremtid, og samfunnet går glipp av verdifulle ressurser. Plan jobber for at jenter skal få fullføre utdanningen sin.Dette gjelder også gutter, men spesielt er det jenter som ikke får gå på skole. Utdanning er viktig for å lære om samfunnet og å lære om sine egne rettigheter, og det vil bidra til utjevning av ulikheter mellom kvinner og menn. I mange u-land er det kvinner som ikke får utdanning fordi de er sett på som mindre verdt eller fordi 

Utdanning for unge jenter i Bangladesh - HHD Artikkel | NUPI

Entreprenørskap i utdanning - Ungt Entreprenørskap 22. jan 2014 Tusenårsmålene har mobilisert ressurser globalt og gjort det mulig å bekjempe fattigdom i et større tempo enn noen gang tidligere. For eksempel har langt flere tilbud om grunnutdanning. I mange land er likevel muligheten til å gå på skole fortsatt dårlig – særlig for jenter. Regjeringen skal i Practical, Arbeidsliv,sosialt avvik og kriminalitet - SVEXFAC03 Jenters utdanning i u-land En ny sjanse i Addis - Dagen.no Kan du en del fransk, finnes alle studier du kan ønske deg i dette landet. Kan du ikke Gjennom Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) kan du søke om å ta hele videregående på tre ulike skoler i Frankrike (Lyon, Bayeux eller Rouen). Dersom du . Utviklingen av U Multirank er støttet Europakommisjonen.Rundt 70 millioner barn står uten et skoletilbud i verden i dag, men utdanning er ikke lenger prioritert i norsk bistandspolitikk. På begynnelsen av dette tiåret gikk Norge høyt ut og sa at utdanningen står helt sentralt i bistandspolitikken. Målet var at 15 prosent av norsk bistand skulle gå til utdanning innen 2015. Frem mot 

19. okt 2008 I mange u-land står kvinner for det aller meste av den daglige omsorgen for barn. Det blir deres kunnskaper som kan bidra mest til å bedre barns helse og redusere blant annet barnedødelighet. Derfor spiller utdanning for jenter og kvinner en nøkkelrolle for fattigdomsbekjempelse. Ungdomsskolen viktig 8. mar 2016 HOLDNINGER MÅ ENDRES: Mange jenter i afrikanske land har ingen steder de kan gå og skifte bind, og holder seg hjemme fra skolen. Når vår regjering har satt et prisverdig fokus på jenter og utdanning i sin bistandspolitikk er det vår bønn på kvinnedagen at også mensen settes på dagsorden og ikke Bærekraftsmålene er en felles arbeidsplan for verdens land for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. FNs bærekraftsmål består av 17 mål med 169 og fremme livslang læring”. Det er også viktig at gutter og jenter har lik tilgang til utdanning og at utdanningen er gratis. Vi skal her se  gjennomsiktig Jenters utdanning i u-land Velkommen! - Naturfagsenteret Dette gjelder også gutter, men spesielt er det jenter som ikke får gå på skole. Utdanning er viktig for å lære om samfunnet og å lære om sine egne rettigheter, og det vil bidra til utjevning av ulikheter mellom kvinner og menn. I mange u-land er det kvinner som ikke får utdanning fordi de er sett på som mindre verdt eller fordi Entreprenørskap i utdanning - Ungt Entreprenørskap

Utrendy å være kvinnebonde? - Nationen – distriktenes næringsavis Familien som ressurs eller hinder? Etterkommerkvinners deltagelse Forskning om foreldrenes betydning for elevenes - Fug.no Jenters utdanning i u-land Utviklingstrekk i friluftsliv Hvordan kan inntekt, utdanning og 21. jul 2016 Hun oppfordret alle land i verden til å legge til rette for at jenter får utdanning i fattige land. - Norge har et ansvar for å bidra. Vi mener det er på tide at vi øker bistanden til jenters utdanning. Bistand til utdanning har stått stille i åtte år, samtidig som det øvrige bistandsbudsjettet har økt kraftig, sier Per Kristian Entreprenørskap i utdanning - Ungt Entreprenørskap

Likestilling mellom kvinner og menn — Bahá'í-samfunnet i Norge Helse og omsorg - TV2 TorgetTo tredjedeler av analfabetene og 60 prosent av de som ikke får skolegang er jenter /kvinner. Fra et samfunnsøkonomisk ståsted betraktes utdanning av jenter/kvinner som den mest effektive investering i fattige land. Utdanning reduserer mødre- og barnedødeligheten og bidrar til færre barnefødsler. Det fører til bedre helse  finn en kjæreste gratis Jenters utdanning i u-land 19. okt 2008 I mange u-land står kvinner for det aller meste av den daglige omsorgen for barn. Det blir deres kunnskaper som kan bidra mest til å bedre barns helse og redusere blant annet barnedødelighet. Derfor spiller utdanning for jenter og kvinner en nøkkelrolle for fattigdomsbekjempelse. Ungdomsskolen viktig KIRKE-, UTDANNINGS- OG FORSKNINGSDEPARTEMENTETKIRKE-, UTDANNINGS- OG FORSKNINGSDEPARTEMENTET

Rapport: 7,5 millioner jenter giftes bort hvert år -smp.no – Nyheter fra

FN's tusenårsmål - Aktive Fredsreiser Historie - Svalene - Norsk forening for utviklingsarbeidHvorfor er noen land fattige og andre rike? Hvilke utfordringer møter mennesker i det globale Sør? Hva er årsaker til globale miljøproblemer, og på hvilke måter takles de? Slike spørsmål omhandles i utviklingsstudiene. HiOAs utviklingsstudier er unikt med sin praksisbaserte pedagogikk. Studentene lærer om verden ved å  dating game facebook Jenters utdanning i u-land Utdanning ← Det helsevitenskapelige fakultets blogg 22. jan 2014 Tusenårsmålene har mobilisert ressurser globalt og gjort det mulig å bekjempe fattigdom i et større tempo enn noen gang tidligere. For eksempel har langt flere tilbud om grunnutdanning. I mange land er likevel muligheten til å gå på skole fortsatt dårlig – særlig for jenter. Regjeringen skal i soroptima - Soroptimist Norway

7. sep 2017 Slik kan utdanning av jenter starte en positiv spiral og bidra til å føre hele familier ut av fattigdom. Land med mer likestilling og mindre kjønnsforskjeller i grunn- og videregående skole har større sannsynlighet for høyere økonomisk vekst. En utdannet kvinnelig befolkning øker et lands produktivitet og bidrar  He Named Me Malala - PlatekompanietFamilien som ressurs eller hinder? Etterkommerkvinners deltagelse Jenters utdanning i u-land Malala Yousafzai - Allkunne 15. aug 2013 Utdanning bryter fattigdomssirkelen. Det gir folk kunnskaper for å holde seg friske, og å gi gode liv til sin familie. Å gå på skolen gjør det mulig for den enkelte å delta økonomisk, sosialt og politisk for å skape utvikling og en bedre fremtid for seg selv og landet sitt. Utdannede voksne har ofte mindre og Norske energiprosjekter i Sør bør utfordre kjønnsroller | MadDam | Et

11. okt 2014 Det at jenter får utdanning er et av de mest effektive fattigdomsbekjempende grepene man kan ta - både i en by, et land og i hele verden. Med en slik dag vil flere få vite at 1 av 3 jenter i u-land giftes bort før de er 18 år, at 1 av 7 jenter i giftes bort før de fyller 15 år, at 1 av 3 jenter i verden utsettes for vold,  Østlands-Posten - Verdens største sosiale urettferdighet11. okt 2014 Det at jenter får utdanning er et av de mest effektive fattigdomsbekjempende grepene man kan ta - både i en by, et land og i hele verden. Med en slik dag vil flere få vite at 1 av 3 jenter i u-land giftes bort før de er 18 år, at 1 av 7 jenter i giftes bort før de fyller 15 år, at 1 av 3 jenter i verden utsettes for vold,  Jenters utdanning i u-land Søk etter "teknologi" gav 193 treff - Avansert Elektrisiteten i hverdagen – hvordan har denne teknologien - SintefEntreprenørskap i utdanning - Ungt Entreprenørskap

DND til Rugaas: Ber om konkrete budsjettdisposisjoner - Digi.no Ringerikes Blad - Hjelper u-land - Ringblad.noFår penger for å studere teknologi » ITavisen island dating site Jenters utdanning i u-land Rundt 70 millioner barn står uten et skoletilbud i verden i dag, men utdanning er ikke lenger prioritert i norsk bistandspolitikk. På begynnelsen av dette tiåret gikk Norge høyt ut og sa at utdanningen står helt sentralt i bistandspolitikken. Målet var at 15 prosent av norsk bistand skulle gå til utdanning innen 2015. Frem mot  Samfunnsbloggen 1ST6 – Side 2 – Verden og ossAhsan og Holstad er ålreite fyrer -rbnett.no - nyheter, sport, kultur og

Det går feil vei for afghanske jenters skolegang - Utdanningsnytt

Ingen lysbildetittel - Fylkesmannen.no He Named Me Malala - PlatekompanietLikeverdig helsetjeneste - Om helsetjenester til - Legeforeningen Jenters utdanning i u-land FN sitt første og andre tusenårsmål | RØYSTA14 Kaia Storvik - VerdidebattElektrisiteten i hverdagen – hvordan har denne teknologien - Sintef

Norske energiprosjekter i Sør bør utfordre kjønnsroller | MadDam | Et Kan du en del fransk, finnes alle studier du kan ønske deg i dette landet. Kan du ikke Gjennom Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) kan du søke om å ta hele videregående på tre ulike skoler i Frankrike (Lyon, Bayeux eller Rouen). Dersom du . Utviklingen av U Multirank er støttet Europakommisjonen.Stavanger-jenter representerer Norge i EM Karate - Norges sukker i yogi tea Jenters utdanning i u-land 22. jan 2014 Tusenårsmålene har mobilisert ressurser globalt og gjort det mulig å bekjempe fattigdom i et større tempo enn noen gang tidligere. For eksempel har langt flere tilbud om grunnutdanning. I mange land er likevel muligheten til å gå på skole fortsatt dårlig – særlig for jenter. Regjeringen skal i  Ressurskrise for tekniske skoler - Svein LundTelemarksavisa - Verdens største sosiale urettferdighet? - I Ta.

Utviklingstrekk i friluftsliv Hvordan kan inntekt, utdanning og Utdanning NordØstlands-Posten - Verdens største sosiale urettferdighet Jenters utdanning i u-land Practical, Arbeidsliv,sosialt avvik og kriminalitet - SVEXFAC03 Likeverdig helsetjeneste - Om helsetjenester til - LegeforeningenPRODUKTIVE EVNER VIKTIGERE ENN PISA? - LO

Historie - Svalene - Norsk forening for utviklingsarbeid Man må ha Nepal i hjertet - Framtiden i våre henderLikeverdig helsetjeneste - Om helsetjenester til - Legeforeningen c date nachrichten lesen Jenters utdanning i u-land 18. sep 2015 Kyllingfjær, spon og tørkede maiskolber – det må noen jenter bruke når de har mensen. Men hva med søppelberget hvis alle Jenter i mange land dropper ut av skolen når de når de når puberteten – mangelen på doer og skikkelig bind er antagelig én av grunnene. – En studie utført i Sør- Afrika viste at 99  Avisa Nordland - Har stanset kjønnsdelt svømmeundervisning på Velkommen! - Naturfagsenteret