Norske menn stemmerett

Altså, jeg vet at man må være 18 år, og frem til nå har jeg vært sikker på at man må være norsk statborger også. Men mannen min, som har bodd her i 5 år o11. juni 2013 er det hundre år siden norske kvinner fikk full stemmerett på lik linje med menn. 23. januar er det 200 år siden Camilla Collett ble født. Portrett av Inga Marte Thorkildsen ET AV VERDENS MEST LIKESTILTE LAND: Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen påpeker at til tross for  Norske menn stemmerett Stemmerett og valg - ArkivverketNewsWeb FAKTA. Menn fekk allmenn stemmerett i Noreg i 1898. Kvinner fekk allmenn stemmerett i Noreg i 1913. Norsk Kvinnestemmerettsforening vart skipa i 1885. Noreg var den første sjølvstendige staten i verda der kvinner fekk stemmerett. Den første kvinna på Stortinget var Anna Rogstad i 1911.Power to the People, på Slottsfjellsmuseet – Vestfoldmuseene

Norske menn stemmerett
100 år siden kvinner fikk stemmerett - Hurum Venstre

13. aug 2017 Som i det politiske liv ble organisasjonen og foreningene ledet av menn. I 1842 var kvinner juridisk underlagt mannlig formynderskap. Derfor kunne de ikke få stemmerett og sete i styrende organer. I disse dager (8.-9. aug.) er det 175 år siden Det Norske Misjonsselskap (NMS) ble stiftet i Stavanger (1842). 8. mar 2013 knyttet til menneskerettighetene i Fri tankes papirutgave. Send gjerne spørsmål til: lillan @ mr- Årets stemmerettsjubileum markerer at det er 100 år siden norske kvinner fikk stemmerett på lik linje med menn: Stemmeberettigede ere de norske Borgere, Mænd og Kvinder, der have fyldt 25 Aar,  Norske menn stemmerett 25. sep 2017 Stemmerett. Dagens ordning gir stemmerett til personer som fyller 18 år innen utgangen av valgåret, som er norske statsborgere og som står i valgmanntallet. Historisk har reglene endra seg mye. I Grunnloven av 1814 ble det fastsatt at mann måtte være mannlig norsk borger, ha fylt 25 år før valgdagen og Flere kvinner enn menn brukte stemmeretten - Fædrelandsvennen 23. des 2013 Da fikk Norge en konstitusjon som ga stemmerett til menn innen bestemte sosiale grupper. Men hvorfor fikk ikke kvinner stemmerett i I Trøndelag er Fredrikke Marie Qvam et framtredende eksempel på dette, med sin organisasjon Norske kvinners sanitetsforening. Arbeidet i Sanitetsforeningen koblet hun 

13. sep 2017 Hvem som har rett til å stemme ved stortingsvalg og i lokalvalg i Norge er regulert i valgloven. Siden Norges første grunnlov i 1814 har disse reglene endret seg, og en stadig større del av befolkningen har fått stemmerett.I Norge fikk vi allmenn stemmerett for kvinner og menn i 1913. De første hemmelige  Milepæler som skriftlig tekst - erher.no Norske menn stemmerett 1. aug 2014 I Norsk Luthersk Lekmannsmisjon har kvinner i 50 år hatt stemmerett innad i organisasjonen på lik linje med menn, nå ønsker de yngre i organisasjonen at dette endres. Forslaget om å frata kvinner stemmeretten i Lekmannsmisjonen ble tatt opp på deres årsmøte 10. juni. Forslaget gikk kun på kvinners Nye Kontekst Nynorsk – som sidemål by Gyldendal Norsk Forlag Historisk sus over 8. mars | Sykepleien

11. jan 2013 allmenn stemmerett var innført i norge. Bestemmelsen medførte at norge ble det fjerde landet hvor både menn og kvinner hadde rett til å si sin mening ved valg.3. Veien fram til allmenn stemmerett for kvinner har naturlig nok vært et sentralt tema i framstillinger om den norske kvinnebevegelsens. Norsk stemmerett – Historiske meg k mann søker kjæresten Norske menn stemmerett Kronikker i aviserPå 1800-tallet var ofte stemmerett til menn regnet som tilstrekkelig for at stemmeretten ikke var begrenset (derav navnet allmenn). . Utover på 1800-tallet var andelen stemmeberettigede synkende fordi antall husmenn og eiendomsløse vokste sterkt, men fortsatt var den norske grunnloven en av de mest radikale og  Det er ikke så lenge siden det i Norge var utenkelig at kvinner skulle ha stemmerett. Da Norsk. Kvinnesaksforening ble stiftet i 1884 ( av en mann!!) var tanken om kvinnelig stemmerett så radikal og utopisk at det ikke var en kampsak foreningen hadde blant sine krav. i 1890 ble stemmerett for kvinner diskutert på Stortinget 

Quiz: Ti spørsmål om stemmegivning - Samfunnsveven. Norske menn stemmerett

Likestilling mellom kjønnene - Intro Bokmål13. mar 2014 Den økte valgdeltakelsen blant førstegangsvelgere fra 2009 til 2013 skyldes at flere unge kvinner stemte ved valget. Unge menn med lav utdanning peker seg ut som en gruppe som deltar i liten grad. Over 13 prosent av de stemmeberettigede har innvandrerbakgrunn Fraværsgrensa tvinger skulkerne på skolen - TheWorldNews.net Norske menn stemmerett 8. mar 2013 Tro & Kirke. – Dette er en ukjent side av norsk kvinnehistorie for mange. Ikke minst de kristelige organisasjonene var pionerer innen demokrati og likhet for kvinner og menn, sier kirkehistorikeren Kristin Norseth. Pioner og bremsekloss. Kvinnehistorien til norsk kirke- og kristenliv er mangfoldig. På noen  «Bo i alle de kostbare øyeblikk ditt liv består av. Her, i denne Mot valg - Google Books Result

Skal Norge fremstå som et fritt demokratisk land må alle kvinner, muslimer og homofile menn nektes stemmerett. De vet ikke sitt eget beste. Fordi etniske norske menn kan tenke selv og vet Norges beste. Hvis homofile menn,muslimer og kvinner ikke fikk stemme ville vi aldri hatt SV. SV er ikke til nytte for noen bortsett fra  Ved stortingsvalget i 1909 kunne kvinner fra borgerskapet og middelklassen avgi stemme for første gang. Bildet viser damer på vei inn i et stemmelokale, sannsynligvis i Drammen i Buskerud. (Foto: Anders Beer Wilse/Norsk Folkemuseum). Majoriteten av menn i 1814 hadde faktisk ikke stemmerett , og bare sju prosent av 8. sep 2015 Stemmeretten i Norge 1814-1913 I 1814 måtte man ha ”riktig” kjønn, eiendom eller utdannelse for å kunne gå til valgurnene. Reglene var Tekst: Eli Fure. De første norske stemmerettsreglene ble vedtatt på Eidsvoll i mai 1814. Det er regnet ut i ettertid at over 40 % av menn over 25 år fikk stemmerett. Norske menn stemmerett 13. jun 2013 Krog var så beundringsverdig kompromissløs. Hun ga seg aldri på at kvinner skulle ha stemmerett på like fot med menn, sa Aasen. Ikke Fredrikke Marie Quam - stifteren av Norske Kvinners Sanitetsforening (NKS). - Hun var en administrator av de fremste med et enormt nettverk hun visste å benytte seg av. Foto: Anders Beer Wilse. Eier: Norsk Folkemuseum. Tilgjengelig som offentlig eiendom (public domain). . fri. I 1913 fikk kvinner i Norge stemmerett på like vilkår som menn. Da hadde kvinnebevegelsen kjempet for dette i over 30 år. Norge var et av de første landene i verden som innførte allmenn stemmerett for kvinner."Ungdom, valgdeltagelse og stemmerett - en - Regjeringen.no

16. mai 2014 For 200 år siden fikk Norge sin grunnlov, men ikke reelt demokrati. Da allmenn stemmerett for menn ble innført i Norge i 1898, var arbeiderbevegelsen den viktigste pådriveren.Det var altså bare den økonomiske eliten i den norske befolkningen som fikk bestemme sammensetningen av Stortinget. For de fleste kvinner på denne tiden var mangelen på stemmerett en situasjon de delte med menn av sin klasse. Da alminnelig stemmerett ble innført for menn i 1898, mens kvinner fortsatt ikke kunne  Fra stemmerett til forskningsstemme | Kifinfo5. mar 2013 Kvinnelig stemmerett 1901. 11. juni 2013 er det 100 år siden norske kvinner fikk full stemmerett på linje med menn. Det vil Byarkivet markere. Månedens dokument 2013 vil derfor ha fokus på kvinner. Ikke bare kvinner som har markert seg politisk, men på kvinner som deltakere i samfunnet generelt. Norske menn stemmerett ER DET NOE NYTT Å SI OM STEMMERETTEN? - Det Norske 100 år med kvinners stemmerett1. Hanne Marthe Narud og. Anne Krogstad. 1 1913 fikk norske kvinner stemmerett på lik linje med menn. I artikkelen gis et 100- årsperspektiv på hva dette har betydd politisk. Vi følger kvinnenes manøvrering og alliansebygging i stemmerettsdebattene rundt 1900, vi sporer deres stadig Tidslinje - Karmsund folkemuseum

Gnist – Marxistisk tidsskrift » Stemmerett i 100 år – og enno ikkje i målGi meg stemmerett! - Bergens Tidende Unge menn med lav utdanning bruker stemmeretten minst -Trd.byDet hjalp oss ikke å få stemmerett - Teknisk Museum eldre damer søker yngre menn resultater Norske menn stemmerett 30. jul 2014 Lekmannsmisjonens unge medlemmer mener kun menn skal stemme over viktige ting. Unge, kristne medlemmer av Norsk Luthersk Lekmannsmisjon ønsker å frata kvinnene stemmeretten som de har hatt i foreningen i mer enn 50 år. TV 2 presiserer - forslaget dreier seg ikke om kvinners allmenne  Laster inn 1910-20 lyd og bilde 1910 1911 1913 1914 1915 1918 STEMMERETTENS HISTORIE orge hadde sitt første Stortingsvalg i 1815. Den gang var det bare. 5% av norske menn som hadde stemmerett. 95% av befolkningen fikk ikke lov til å være med på å bestemme. Det skulle gå nesten hundre år med kamp og diskusjoner før de fleste menn og kvinner over 25 år fikk stemmerett i 

Hundre år sidan kvinner fekk stemmerett - Fylkesmannen.no

Norske menn stemmerett

Kvinners stemmerett – Knut Sparhell100 år siden kvinner fikk allmenn stemmerett - Aftenbladet.no Norske menn stemmerett Stemmeretten og kravet om uavhengighet - Vox Publica 14. jun 2013 Det var faktisk en mann, Hagbart Berner, som i 1884 ble første formann i nystiftede Norsk Kvindesagsforening. Helt fra starten av var det uenighet mellom han og Gina Krog. Hun ville ha full økonomisk og politisk likestilling mellom kvinner og menn, han ville gå skrittvis fram med kravet om stemmerett.Ved kommune- og fylkestingsvalg kan innvandrere som har bodd i Norge i tre år sammenhengende, stemme selv om de ikke er norske statsborgere. Stemmeretten har endret siden 1814 som et resultat av at nye grupper i befolkningen har kjempet fram sine demokratiske rettigheter. 1814: begrenset stemmerett for menn 

100 år - et historisk riss av tida fra Camilla Collets - Den norske kirkeOppland Arbeiderblad - 100 år med kvinnelig stemmerett Norske menn stemmerett Stemmerett i 100 år | Nordmanns Forbundet - Norwegians Worldwide 7. mai 2015 I den fyrste grunnlova var det berre norske menn over 25 år av ein viss rang som hadde stemmerett. Aldersgrensa har seinare vorte senka til 23 år (1920), 21 år (1946), 20 år (1967) og 18 år (1978). I 1913 vart det stemmerett for kvinner – den gong vart det òg først utvida ved lokalvalet. LNU-leiaren meiner 28. feb 2005 Norske menn sa med overveldende flertall ja til unionsoppløsningen i 1905. Kvinnene hadde ikke statsborgerlig stemmerett, men de arrangerte i hui og hast en underskriftsaksjon, og leverte opp mot 280 000 underskrifter til statsministeren. Hva kan vi si om kvinnenes «valgdeltakelse» i folkeavstemningen i 

9. september 2013 - Camilla Collett 200 år - Stemmerett for kvinner Å speile fortida: Stemmerett og likestilling :: fethistorielag Norske menn stemmerett Norges Kristne Råd - Vi feirer Camilla Collett Terra Buskerud - Frykten for det tredje kjønn. Kvinnelig stemmerett Egen Grunnlov - Det norske kongehusets barnesider

Stemmerett i Norge — Nordisk samarbeid - norden.org12. jun 2007 Her følger en liten oversikt over stemmerettens historie: 1814. Stemmerett hadde embedsmenn, selveiende bønder og handelsborgere. Bare menn. 1884. Stemmerett til alle menn som betalte en viss minsteskatt. 1898. Alminnelig stemmerett for menn over 25 år. 1901. Fra kommune- og fylkestingsvalget i  Norske menn stemmerett 11. jun 2013 Kvinnestemmeretten i 1913 er en viktig kvinnepolitisk begivenhet, men ikke mindre betydningsfull for det norske demokratiet. Innføringen av allmenn stemmerett for menn i 1898 endret situasjonen, og Høire gikk nå inn for økonomisk begrenset kvinnestemmerett, som mottrekk til de mannlige  I 1814 innførte Norge stemmerett, gitt av Grunnloven. Da var den svært begrenset. Kun mannlige embetsmenn, selveiende bønder og handelsmenn over 25 år fikk tillatelse til å avgi stemmer. Dette innebar 40% av alle norske menn. Siden den gang har stemmeretten bare blitt utvidet. I 1884 var den første store utvidelsen.1. nov 2017 I 1913 får norske kvinner endelig stemme ved stortingsvalg, men den rettigheten kan deres britiske medsøstre se langt etter. I desperasjon tyr selv pene fruer til vold og terror . imidlertid bare de over 30 år med fast eiendom. Det gikk ti år til før britiske kvinner fikk stemmerett på like fot med nasjonens menn.

Kvinnelig stemmerett 1901 - Bergen kommune

Stemmerett ved politiske valg er et av de viktigste kjennetegnene på et demokrati. Ved å delta i valg er vi med på å påvirke hvordan landet vårt skal styres. Alle norske statsborgere som har fylt 18 år innen utgangen av valgåret, har denne retten. Dette kalles allmenn stemmerett. Kommunestyre- og fylkestingsvalg kalles  1905 – Kven hadde røysterett? - kvinnestemmer frå sogn og fjordane25. nov 2015 I 1814 hadde Norge den bredeste stemmeretten i Europa. Mellom 40 og 45 prosent av norske menn kunne delta i stortingsvalgene. Utsendingene på Eidsvoll ga norske mannlige statsborgere som hadde fylt 25 år, stemmerett, men alder var ikke det eneste kravet. Retten var begrenset til visse grupper: Alle  v norsk kjæresten Norske menn stemmerett Enquête: - Kvinner og menn er forskjellige, heldigvis - MinervaCOQ. Norske damer har hatt stemmerett i. 100 år, mens damer har gitt sin stemme til hluesmusikken i generasjoner. Damer i Blues kan feire 10 års jubileum. .. kvinne blant menn. Forestillingen er aktuell både i anledning ZUU-ârs jubileet for Camilla Colletts fødsel og det nasjonale stemmerettsjubi-. Ilanrpaleller:. 12. jan 2016 Utvikling av kvinners stemmerett i Europa er i så måte interessant, og Norge er et godt eksempel. Fram til 1898 var det bare menn med en viss inntekt som kunne stemme i Norge, fra og med 1898 fikk norske menn allmenn stemmerett. Fra 1898 til 1901 fikk kvinner som betalte skatt en begrenset kommunal 11. jun 2013 11. juni 2013 er det 100 år siden kvinner i Norge fikk allmenn stemmerett på lik linje med menn. Likestillingsloven inkorporerer både FNs kvinnekonvensjon av 1979 (CEDAW) og EØS-avtalens artikkel 69 om lik lønn for likt arbeid, artikkel 70 om likebehandling og en rekke EU-direktiver i norsk lov.

Starten på Arbeiderpartiet Finstemte kvinnfolk - Norsk FolkemuseumUtviklinga av kvinners stemmerett § 50 i Grunnlova av 1814 slo fast at: Stemmeberettigede ere kun de norske Borgere, som havefyldt 25 Aar, have været er 300 Rigsdaler Sølv-værdie Det er underforstått at «norske Borgere» berre dreier seg om menn, og frå 1814 hadde om lag 40 % av mennene over 25 år stemmerett. Norske menn stemmerett Fattig og umyndiggjort – Historieblogg.noKjent politiker vil ta stemmeretten fra alle kvinner - Eavisa Østlendingen - Snart hundre år siden vi fikk allmenn stemmerett i Hvem hadde stemmerett? | Kvinnestemmerett

norske storthing at søge fremmet kvindens stemmeret ogsaa i politisk henseende. I bestyrelsen for . Kan vi bare takke mennene på Stortinget for at stemmerett for kvinner ble gjennomført, de som hadde myndighet til urettferdige i at bare menn hadde stemmerett, hadde dannet organisa-. Anna Rogstad 1854-1938, første. 2. apr 2014 Menn flest fikk endelig stemmerett i 1898. Før dette var vanlige arbeidende menn uten eiendom utestengt. Hvorfor feires ikke menns allmenne stemmerett? I anledning 200-årsjubileet for den norske Grunnloven, rettet Dagbladets kommentator Stein Aabø nylig oppmerksomheten mot at demokratiet de Året er 1814. Den nye norske grunnloven gir stemmerett til om lag halvparten av norske menn over 25 år. 19 år senere har alle norske kvinner og menn over 25 år stemmerett. I årene som følger utvides retten stadig. Helt til vi i 1972 takker nei til EU-medlemskap og i 1992 ja til EØS. I 1994 sa vi nei til stemmerett. Nordmenn  jakten på kjærligheten jøran Norske menn stemmerett Kvinner mister stemmeretten i misjonsorganisasjon - hegnar.noKvinnelig opprør | Norsk Bergverksmuseum 12. jun 2013 11. juni 1913 fikk norske kvinner full stemmerett på lik linje med menn. Norge var blant de første landene i verden som innførte allmenn stemmerett for både kvinner og menn.VG - Webavisen

I 1814 hadde bare ca 7 % stemmerett - disse var menn. I grunnlova fra 1814 fikk bare 6-7 % av Norges befolkning stemmerett. Det var menn over 25 år - som enten eide en gård, var embetsmenn, handelsborgere eller som eide grunn verdsatt til minst 600 kroner. Ca 40 prosent av menn over 25 år  Også Norges Kristelige Ungdomsforbund, i dag Norges KFUK-KFUM, var tidlig ute. Det ble vedtatt i 1905 at hovedstyret skulle ha like mange kvinner som menn! Også Det Norske Misjonsselskap gav kvinnene stemmerett før de fikk allmenn stemmerett ved kommune- og stortingsvalg. At kvinner ble med i styringen av disse Dagfinn Høyvik Camilla Wergeland Collett (1813-1895) blir ofte kontaktannonser dating quest Norske menn stemmerett Opsang for Kvinnens Røstret – Norsk Kvinnesaksforening30. aug 2013 I 1913 ble det innført allmenn stemmerett for norske kvinner. Allikevel stemte godt under halvparten av dem, mens to tredeler av mennene avga stemme. Først i 1989, 76 år senere, brukte like mange norske kvinner som menn stemmeretten. Det var etter kvinneregjeringen, lenge etter at vi hadde fått vår  7. mar 2017 Dagen ble første gang markert i Norge i 1915, to år etter at norske kvinner fikk stemmerett, men det var fremdeles mye å kjempe for som rettigheter for barn født utenfor ekteskap og deres mødre, avkriminalisering Her er et knippe av dem som kjempet kampen for at kvinner skulle bli mer likestilt med menn.Stemmeberettigede ved stortingsvalg er de norske borgere, menn eller kvinner, som senest i det år valgtinget holdes, har fylt 18 år. I hvilken utstrekning dog norske borgere som på valgdagen er bosatt utenfor riket, men oppfyller foranstående betingelser, er stemmeberettigede, fastsettes ved lov. Regler om stemmerett for 

Menns stemmerett - det glemte jubileum - Reform

28. mai 2012 Det var først i 1913 at norske kvinner fikk allmenn stemmerett. I mai det året vedtok både Odelstinget og Lagtinget med stort flertall å gi stemmerett til alle kvinner over 25 år, på lik linje med menn. Stemmeretten kom på plass etter intens lobbing fra sterke kvinnegrupper. Dermed ble Norge ett av de første  Tysdag 11. juni er det hundre år sidan norske kvinner fekk full stemmerett på lik linje med menn. Dagen blir feira med arrangement over heile landet. Noregs grunnlov av 1814 var svært demokratisk i si tid, men berre seks-sju prosent av folket hadde røysterett. Røysteretten på den tida kvar knytt til eigedomsrett, kjønn og Finstemte kvinnfolk - Norsk Folkemuseum Norske menn stemmerett 8. mar 2013 Tro & Kirke. – Dette er en ukjent side av norsk kvinnehistorie for mange. Ikke minst de kristelige organisasjonene var pionerer innen demokrati og likhet for kvinner og menn, sier kirkehistorikeren Kristin Norseth. Pioner og bremsekloss. Kvinnehistorien til norsk kirke- og kristenliv er mangfoldig. På noen STEMMERETTENS HISTORIE orge hadde sitt første Stortingsvalg i 1815. Den gang var det bare. 5% av norske menn som hadde stemmerett. 95% av befolkningen fikk ikke lov til å være med på å bestemme. Det skulle gå nesten hundre år med kamp og diskusjoner før de fleste menn og kvinner over 25 år fikk stemmerett i  Landet Ditt Podcast 05/03: Kvinnedagsending! Feminister, Hillary I 1814 hadde bare ca 7 % stemmerett - disse var menn. I grunnlova fra 1814 fikk bare 6-7 % av Norges befolkning stemmerett. Det var menn over 25 år - som enten eide en gård, var embetsmenn, handelsborgere eller som eide grunn verdsatt til minst 600 kroner. Ca 40 prosent av menn over 25 år 

16. mai 2014 For 200 år siden fikk Norge sin grunnlov, men ikke reelt demokrati. Da allmenn stemmerett for menn ble innført i Norge i 1898, var arbeiderbevegelsen den viktigste pådriveren. Egen Grunnlov - Det norske kongehusets barnesider11. jan 2013 allmenn stemmerett var innført i norge. Bestemmelsen medførte at norge ble det fjerde landet hvor både menn og kvinner hadde rett til å si sin mening ved valg.3. Veien fram til allmenn stemmerett for kvinner har naturlig nok vært et sentralt tema i framstillinger om den norske kvinnebevegelsens. r dame søker damer Norske menn stemmerett 13. jun 2013 Krog var så beundringsverdig kompromissløs. Hun ga seg aldri på at kvinner skulle ha stemmerett på like fot med menn, sa Aasen. Ikke Fredrikke Marie Quam - stifteren av Norske Kvinners Sanitetsforening (NKS). - Hun var en administrator av de fremste med et enormt nettverk hun visste å benytte seg av.Norges Kristne Råd - Vi feirer Camilla Collett På 1800-tallet var ofte stemmerett til menn regnet som tilstrekkelig for at stemmeretten ikke var begrenset (derav navnet allmenn). . Utover på 1800-tallet var andelen stemmeberettigede synkende fordi antall husmenn og eiendomsløse vokste sterkt, men fortsatt var den norske grunnloven en av de mest radikale og Det er ikke så lenge siden det i Norge var utenkelig at kvinner skulle ha stemmerett. Da Norsk. Kvinnesaksforening ble stiftet i 1884 ( av en mann!!) var tanken om kvinnelig stemmerett så radikal og utopisk at det ikke var en kampsak foreningen hadde blant sine krav. i 1890 ble stemmerett for kvinner diskutert på Stortinget 

Terra Buskerud - Frykten for det tredje kjønn. Kvinnelig stemmerett Likestilling mellom kjønnene - Intro Bokmål2. apr 2014 Menn flest fikk endelig stemmerett i 1898. Før dette var vanlige arbeidende menn uten eiendom utestengt. Hvorfor feires ikke menns allmenne stemmerett? I anledning 200-årsjubileet for den norske Grunnloven, rettet Dagbladets kommentator Stein Aabø nylig oppmerksomheten mot at demokratiet de  beste kostenlose dating plattform Norske menn stemmerett 100 år med kvinners stemmerett1. Hanne Marthe Narud og. Anne Krogstad. 1 1913 fikk norske kvinner stemmerett på lik linje med menn. I artikkelen gis et 100- årsperspektiv på hva dette har betydd politisk. Vi følger kvinnenes manøvrering og alliansebygging i stemmerettsdebattene rundt 1900, vi sporer deres stadig 28. mai 2012 Det var først i 1913 at norske kvinner fikk allmenn stemmerett. I mai det året vedtok både Odelstinget og Lagtinget med stort flertall å gi stemmerett til alle kvinner over 25 år, på lik linje med menn. Stemmeretten kom på plass etter intens lobbing fra sterke kvinnegrupper. Dermed ble Norge ett av de første  Over 13 prosent av de stemmeberettigede har innvandrerbakgrunn 8. mar 2013 knyttet til menneskerettighetene i Fri tankes papirutgave. Send gjerne spørsmål til: lillan @ mr- Årets stemmerettsjubileum markerer at det er 100 år siden norske kvinner fikk stemmerett på lik linje med menn: Stemmeberettigede ere de norske Borgere, Mænd og Kvinder, der have fyldt 25 Aar, 

I 1913 fikk norske kvinner stemmerett - Otta2000

Nye Kontekst Nynorsk – som sidemål by Gyldendal Norsk Forlag Flere kvinner enn menn brukte stemmeretten - Fædrelandsvennen16. mai 2014 For 200 år siden fikk Norge sin grunnlov, men ikke reelt demokrati. Da allmenn stemmerett for menn ble innført i Norge i 1898, var arbeiderbevegelsen den viktigste pådriveren. Norske menn stemmerett 25. sep 2017 Stemmerett. Dagens ordning gir stemmerett til personer som fyller 18 år innen utgangen av valgåret, som er norske statsborgere og som står i valgmanntallet. Historisk har reglene endra seg mye. I Grunnloven av 1814 ble det fastsatt at mann måtte være mannlig norsk borger, ha fylt 25 år før valgdagen og 13. mar 2014 Den økte valgdeltakelsen blant førstegangsvelgere fra 2009 til 2013 skyldes at flere unge kvinner stemte ved valget. Unge menn med lav utdanning peker seg ut som en gruppe som deltar i liten grad. Opsang for Kvinnens Røstret – Norsk KvinnesaksforeningPower to the People, på Slottsfjellsmuseet – Vestfoldmuseene

Tidslinje - Karmsund folkemuseum 7. mar 2017 Dagen ble første gang markert i Norge i 1915, to år etter at norske kvinner fikk stemmerett, men det var fremdeles mye å kjempe for som rettigheter for barn født utenfor ekteskap og deres mødre, avkriminalisering Her er et knippe av dem som kjempet kampen for at kvinner skulle bli mer likestilt med menn.Fraværsgrensa tvinger skulkerne på skolen - TheWorldNews.net Norske menn stemmerett Dagfinn Høyvik Camilla Wergeland Collett (1813-1895) blir ofte Kvinners stemmerett – Knut Sparhell Nye Kontekst Nynorsk – som sidemål by Gyldendal Norsk Forlag Egen Grunnlov - Det norske kongehusets barnesider

Kvinner mister stemmeretten i misjonsorganisasjon - hegnar.no Det hjalp oss ikke å få stemmerett - Teknisk Museum2. apr 2014 Menn flest fikk endelig stemmerett i 1898. Før dette var vanlige arbeidende menn uten eiendom utestengt. Hvorfor feires ikke menns allmenne stemmerett? I anledning 200-årsjubileet for den norske Grunnloven, rettet Dagbladets kommentator Stein Aabø nylig oppmerksomheten mot at demokratiet de  Norske menn stemmerett Laster inn 1910-20 lyd og bilde 1910 1911 1913 1914 1915 1918 Fattig og umyndiggjort – Historieblogg.no Østlendingen - Snart hundre år siden vi fikk allmenn stemmerett i Altså, jeg vet at man må være 18 år, og frem til nå har jeg vært sikker på at man må være norsk statborger også. Men mannen min, som har bodd her i 5 år o

13. jun 2013 Krog var så beundringsverdig kompromissløs. Hun ga seg aldri på at kvinner skulle ha stemmerett på like fot med menn, sa Aasen. Ikke Fredrikke Marie Quam - stifteren av Norske Kvinners Sanitetsforening (NKS). - Hun var en administrator av de fremste med et enormt nettverk hun visste å benytte seg av. 1. nov 2017 I 1913 får norske kvinner endelig stemme ved stortingsvalg, men den rettigheten kan deres britiske medsøstre se langt etter. I desperasjon tyr selv pene fruer til vold og terror . imidlertid bare de over 30 år med fast eiendom. Det gikk ti år til før britiske kvinner fikk stemmerett på like fot med nasjonens menn.Kjent politiker vil ta stemmeretten fra alle kvinner - Eavisa Norske menn stemmerett Kronikker i aviserØstlendingen - Snart hundre år siden vi fikk allmenn stemmerett i Det var altså bare den økonomiske eliten i den norske befolkningen som fikk bestemme sammensetningen av Stortinget. For de fleste kvinner på denne tiden var mangelen på stemmerett en situasjon de delte med menn av sin klasse. Da alminnelig stemmerett ble innført for menn i 1898, mens kvinner fortsatt ikke kunne Mot valg - Google Books Result

Norske menn stemmerett

Kvinner og stemmerett - Oslosenteret

Fra stemmerett til forskningsstemme | Kifinfo 8. sep 2015 Stemmeretten i Norge 1814-1913 I 1814 måtte man ha ”riktig” kjønn, eiendom eller utdannelse for å kunne gå til valgurnene. Reglene var Tekst: Eli Fure. De første norske stemmerettsreglene ble vedtatt på Eidsvoll i mai 1814. Det er regnet ut i ettertid at over 40 % av menn over 25 år fikk stemmerett.Flere kvinner enn menn brukte stemmeretten - Fædrelandsvennen kontakter yosemite Norske menn stemmerett 11. jun 2013 11. juni 2013 er det 100 år siden kvinner i Norge fikk allmenn stemmerett på lik linje med menn. Likestillingsloven inkorporerer både FNs kvinnekonvensjon av 1979 (CEDAW) og EØS-avtalens artikkel 69 om lik lønn for likt arbeid, artikkel 70 om likebehandling og en rekke EU-direktiver i norsk lov. Foto: Anders Beer Wilse. Eier: Norsk Folkemuseum. Tilgjengelig som offentlig eiendom (public domain). . fri. I 1913 fikk kvinner i Norge stemmerett på like vilkår som menn. Da hadde kvinnebevegelsen kjempet for dette i over 30 år. Norge var et av de første landene i verden som innførte allmenn stemmerett for kvinner.

Laster inn 1910-20 lyd og bilde 1910 1911 1913 1914 1915 1918 28. mai 2012 Det var først i 1913 at norske kvinner fikk allmenn stemmerett. I mai det året vedtok både Odelstinget og Lagtinget med stort flertall å gi stemmerett til alle kvinner over 25 år, på lik linje med menn. Stemmeretten kom på plass etter intens lobbing fra sterke kvinnegrupper. Dermed ble Norge ett av de første Over 13 prosent av de stemmeberettigede har innvandrerbakgrunn Norske menn stemmerett 1. nov 2017 I 1913 får norske kvinner endelig stemme ved stortingsvalg, men den rettigheten kan deres britiske medsøstre se langt etter. I desperasjon tyr selv pene fruer til vold og terror . imidlertid bare de over 30 år med fast eiendom. Det gikk ti år til før britiske kvinner fikk stemmerett på like fot med nasjonens menn. Historisk sus over 8. mars | Sykepleien

Egen Grunnlov - Det norske kongehusets barnesider Unge menn med lav utdanning bruker stemmeretten minst -Trd.byUtviklinga av kvinners stemmerett § 50 i Grunnlova av 1814 slo fast at: Stemmeberettigede ere kun de norske Borgere, som havefyldt 25 Aar, have været er 300 Rigsdaler Sølv-værdie Det er underforstått at «norske Borgere» berre dreier seg om menn, og frå 1814 hadde om lag 40 % av mennene over 25 år stemmerett. linning d-88672 Norske menn stemmerett Utviklinga av kvinners stemmerett § 50 i Grunnlova av 1814 slo fast at: Stemmeberettigede ere kun de norske Borgere, som havefyldt 25 Aar, have været er 300 Rigsdaler Sølv-værdie Det er underforstått at «norske Borgere» berre dreier seg om menn, og frå 1814 hadde om lag 40 % av mennene over 25 år stemmerett. 100 år siden kvinner fikk allmenn stemmerett - Aftenbladet.no

Stemmerett og valg - Arkivverket Mot valg - Google Books ResultÅ speile fortida: Stemmerett og likestilling :: fethistorielag romantiske filmer Norske menn stemmerett Det hjalp oss ikke å få stemmerett - Teknisk Museum Østlendingen - Snart hundre år siden vi fikk allmenn stemmerett i

Østlands-Posten - – Befriende å miste stemmeretten

Ved stortingsvalget i 1909 kunne kvinner fra borgerskapet og middelklassen avgi stemme for første gang. Bildet viser damer på vei inn i et stemmelokale, sannsynligvis i Drammen i Buskerud. (Foto: Anders Beer Wilse/Norsk Folkemuseum). Majoriteten av menn i 1814 hadde faktisk ikke stemmerett , og bare sju prosent av  14. jun 2013 Det var faktisk en mann, Hagbart Berner, som i 1884 ble første formann i nystiftede Norsk Kvindesagsforening. Helt fra starten av var det uenighet mellom han og Gina Krog. Hun ville ha full økonomisk og politisk likestilling mellom kvinner og menn, han ville gå skrittvis fram med kravet om stemmerett.Finstemte kvinnfolk - Norsk Folkemuseum vennskap ungdomstiden Norske menn stemmerett Oppland Arbeiderblad - 100 år med kvinnelig stemmerett 25. sep 2017 Stemmerett. Dagens ordning gir stemmerett til personer som fyller 18 år innen utgangen av valgåret, som er norske statsborgere og som står i valgmanntallet. Historisk har reglene endra seg mye. I Grunnloven av 1814 ble det fastsatt at mann måtte være mannlig norsk borger, ha fylt 25 år før valgdagen og 

Ved stortingsvalget i 1909 kunne kvinner fra borgerskapet og middelklassen avgi stemme for første gang. Bildet viser damer på vei inn i et stemmelokale, sannsynligvis i Drammen i Buskerud. (Foto: Anders Beer Wilse/Norsk Folkemuseum). Majoriteten av menn i 1814 hadde faktisk ikke stemmerett , og bare sju prosent av  Kjent politiker vil ta stemmeretten fra alle kvinner - EavisaLaster inn 1910-20 lyd og bilde 1910 1911 1913 1914 1915 1918 Norske menn stemmerett 28. feb 2005 Norske menn sa med overveldende flertall ja til unionsoppløsningen i 1905. Kvinnene hadde ikke statsborgerlig stemmerett, men de arrangerte i hui og hast en underskriftsaksjon, og leverte opp mot 280 000 underskrifter til statsministeren. Hva kan vi si om kvinnenes «valgdeltakelse» i folkeavstemningen i  Fra stemmerett til forskningsstemme | Kifinfo

25. sep 2017 Stemmerett. Dagens ordning gir stemmerett til personer som fyller 18 år innen utgangen av valgåret, som er norske statsborgere og som står i valgmanntallet. Historisk har reglene endra seg mye. I Grunnloven av 1814 ble det fastsatt at mann måtte være mannlig norsk borger, ha fylt 25 år før valgdagen og  Dagfinn Høyvik Camilla Wergeland Collett (1813-1895) blir ofte 7. mai 2015 I den fyrste grunnlova var det berre norske menn over 25 år av ein viss rang som hadde stemmerett. Aldersgrensa har seinare vorte senka til 23 år (1920), 21 år (1946), 20 år (1967) og 18 år (1978). I 1913 vart det stemmerett for kvinner – den gong vart det òg først utvida ved lokalvalet. LNU-leiaren meiner  Norske menn stemmerett Stemmerett i 100 år | Nordmanns Forbundet - Norwegians Worldwide Ved stortingsvalget i 1909 kunne kvinner fra borgerskapet og middelklassen avgi stemme for første gang. Bildet viser damer på vei inn i et stemmelokale, sannsynligvis i Drammen i Buskerud. (Foto: Anders Beer Wilse/Norsk Folkemuseum). Majoriteten av menn i 1814 hadde faktisk ikke stemmerett , og bare sju prosent av 

100 år siden kvinner fikk allmenn stemmerett - Aftenbladet.no Egen Grunnlov - Det norske kongehusets barnesiderStemmeretten og kravet om uavhengighet - Vox Publica Norske menn stemmerett 11. jun 2013 11. juni 2013 er det 100 år siden kvinner i Norge fikk allmenn stemmerett på lik linje med menn. Likestillingsloven inkorporerer både FNs kvinnekonvensjon av 1979 (CEDAW) og EØS-avtalens artikkel 69 om lik lønn for likt arbeid, artikkel 70 om likebehandling og en rekke EU-direktiver i norsk lov. 25. nov 2015 I 1814 hadde Norge den bredeste stemmeretten i Europa. Mellom 40 og 45 prosent av norske menn kunne delta i stortingsvalgene. Utsendingene på Eidsvoll ga norske mannlige statsborgere som hadde fylt 25 år, stemmerett, men alder var ikke det eneste kravet. Retten var begrenset til visse grupper: Alle 

Maria Mørk. Fra allmenn til alle-endringer i - OSLO BYARKIV

norske storthing at søge fremmet kvindens stemmeret ogsaa i politisk henseende. I bestyrelsen for . Kan vi bare takke mennene på Stortinget for at stemmerett for kvinner ble gjennomført, de som hadde myndighet til urettferdige i at bare menn hadde stemmerett, hadde dannet organisa-. Anna Rogstad 1854-1938, første. Unge menn med lav utdanning bruker stemmeretten minst -Trd.by13. jun 2013 Krog var så beundringsverdig kompromissløs. Hun ga seg aldri på at kvinner skulle ha stemmerett på like fot med menn, sa Aasen. Ikke Fredrikke Marie Quam - stifteren av Norske Kvinners Sanitetsforening (NKS). - Hun var en administrator av de fremste med et enormt nettverk hun visste å benytte seg av. i kristen dating apps Norske menn stemmerett Hvem hadde stemmerett? | Kvinnestemmerett 12. jun 2013 11. juni 1913 fikk norske kvinner full stemmerett på lik linje med menn. Norge var blant de første landene i verden som innførte allmenn stemmerett for både kvinner og menn.

13. jun 2013 Krog var så beundringsverdig kompromissløs. Hun ga seg aldri på at kvinner skulle ha stemmerett på like fot med menn, sa Aasen. Ikke Fredrikke Marie Quam - stifteren av Norske Kvinners Sanitetsforening (NKS). - Hun var en administrator av de fremste med et enormt nettverk hun visste å benytte seg av. FAKTA. Menn fekk allmenn stemmerett i Noreg i 1898. Kvinner fekk allmenn stemmerett i Noreg i 1913. Norsk Kvinnestemmerettsforening vart skipa i 1885. Noreg var den første sjølvstendige staten i verda der kvinner fekk stemmerett. Den første kvinna på Stortinget var Anna Rogstad i 1911.Stemmeberettigede ved stortingsvalg er de norske borgere, menn eller kvinner, som senest i det år valgtinget holdes, har fylt 18 år. I hvilken utstrekning dog norske borgere som på valgdagen er bosatt utenfor riket, men oppfyller foranstående betingelser, er stemmeberettigede, fastsettes ved lov. Regler om stemmerett for  Norske menn stemmerett ER DET NOE NYTT Å SI OM STEMMERETTEN? - Det Norske Norges Kristne Råd - Vi feirer Camilla Collett

Egen Grunnlov - Det norske kongehusets barnesider Stemmerett i Norge — Nordisk samarbeid - norden.orgStemmerett i 100 år | Nordmanns Forbundet - Norwegians Worldwide Norske menn stemmerett Flere kvinner enn menn brukte stemmeretten - Fædrelandsvennen 13. mar 2014 Den økte valgdeltakelsen blant førstegangsvelgere fra 2009 til 2013 skyldes at flere unge kvinner stemte ved valget. Unge menn med lav utdanning peker seg ut som en gruppe som deltar i liten grad.

Over 13 prosent av de stemmeberettigede har innvandrerbakgrunn Stemmeretten og kravet om uavhengighet - Vox Publica Norske menn stemmerett Det hjalp oss ikke å få stemmerett - Teknisk Museum Stemmerett i Norge — Nordisk samarbeid - norden.org